INFORMACJE parafialne
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PARAFIALNE
Nowa strona
Najnowszy numer miesięcznika Martyria w wersji elektronicznej.
"Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich", t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350
W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami zarządzonymi przez organa państwowe, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo ludzi postanawiam co następuje:
Najnowszy numer miesięcznika Martyria tylko w wersji elektronicznej.
Wskazania Biskupa Ełckiego odnośnie do przeżywania nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Paschalnych.
Przewielebni Kapłani, Drodzy Wierni W związku z najnowszym rozporządzeniem władz cywilnych od jutra, tj. od 25 marca, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Ograniczona też zostaje możliwość wychodzenia z domu i udział w jakichkolwiek zgromadzeniach.
Niedziela 7:00 - TVP 1 9:00 - Polskie Radio, Program Pierwszy 9:30 - Telewizja TRWAM 11.00 - TVP 1 13:00 - TVP POLONIA
Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami. Obecny dekret jest dopełnieniem wcześniejszych komunikatów, a niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:
Drodzy Diecezjanie i wszyscy przebywający na terenie Diecezji Ełckiej, w obliczu realnego zagrożenia, które jest wokół nas, bardzo symptomatyczne jest, że musimy się z nim zmagać w okresie Wielkiego Postu, który w tradycji Kościoła jest czasem pokuty i nawrócenia. Jesteśmy w tych dniach zaproszeni, by - wpatrując się w Mękę Chrystusa - tym intensywniej medytować nad swoim życiem, i tym gorliwiej zwracać się w stronę Boga, który jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem (por. Ap 21,6). W jednej z wielkopostnych antyfon modlimy się pokornie: "Nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadość czynili za grzechy i zbawili dusze". W tegorocznym Wielkim Poście te słowa stają się szczególnie ostre: tak, nadeszły dla nas dni prawdziwej pokuty, które powinny być okazją do głębokiego żalu za popełnione grzechy oraz głębokiej skruchy. Pamiętajmy też, że Chrystus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). Sam tak powiedział! Towarzyszy nam w szczęściu i w nieszczęściu, w radościach i w smutkach, w dniach pokoju i w chwilach trwogi. On nigdy nie jest dawcą śmierci i cierpienia. On, Miłosierny Pan, współcierpi z nami. Przeżywajmy więc te dni w łączności z Nim.
Temat Przewodni Rekolekcji: MĘŻCZYZNA, CIEŃ OJCA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ warsztaty, konferencje, czas dla siebie, męskie rozmowy Będą wartościowi prelegenci, cierpliwi spowiednicy, w sumie sami porządni faceci.
16 osobowa delegacja młodzieży i dorosłych z naszej Parafii pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Borysiaka oraz ks. Lecha Hebrowskiego uczestniczyła w II Kongresie Misyjnym Diecezji Ełckiej, który odbył się w sobotę 19 października 2019 r. w Ełku.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nastepna
LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569097