INFORMACJE parafialne
Dzielić radość, mnożyć dobro

W środę 7 marca 2012 roku wikariusz Inspektorii Warszawskiej Ks. Andrzej Wujek, sdb dokonał poświęcenia pomieszczeń Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej im. św. Dominika Savio w Suwałkach. Placówka działa w Domu Księży Salezjanów przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 i jest czynna codziennie w godz.15:00 - 19:00. Podstawowym celem istnienia Świetlicy jest pomoc w rozwiązywaniu problemów rodziny i dziecka. Aktualnie uczęszcza do niej ponad 50 dzieci.

Zaproszonych gości ciepło powitał ks. Proboszcz Jerzy Gabrych. Na uroczystość poświęcenia salezjańskiej Świetlicy przybyli między innymi zastępca Prezydenta Suwałk Marek Buczyński, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Honorata Rudnik, zastępca Komendanta Miejskiego Policji podinspektor Sylwester Józef Symonowicz, licznie zgromadzeni rodzice i ich dzieci.

Eucharystii przewodniczył Ks. Dr Andrzej Wujek. Dostojny Gość posługując się rekwizytami (biała chusteczka, szalik klubu piłkarskiego "Wigry", oryginalna koszulka i płyta z hymnem angielskiego klubu piłkarskiego "Liverpool") wygłosił płomienne Słowo Boże. Przywołane słowa hymnu "...z nadzieją w sercu podążaj naprzód... nigdy nie będziesz sam..." pozwoliły doświadczyć z radością, że urzeczywistnia się obietnica Jezusa: "a oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt. 28, 20).

Po Mszy Świętej odbyła się część artystyczna, w której młodzi artyści pod kierunkiem pani Elżbiety Sznajder przedstawili kilka scen z życia św. Dominika Savio, patrona wyświęcanej Placówki.

Ks. Tomasz Pełszyk
, kierownik Oratorium Św. Jana Bosko przybliżył działalność Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej.

 W zaadaptowanych i odnowionych pomieszczeniach wychowankowie mają zapewnione warunki do nauki (odrabiania lekcji i wyrównywania braków szkolnych), rozwoju własnych zainteresowań, odpoczynku, zabawy, przygotowywania i spożywania posiłków, a także spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany. Raz w tygodniu dzieci wychodzą na naukę pływania i zajęcia sportowo - rekreacyjne do Aquaparku. Młodzi ludzie wzrastają w klimacie zaufania i miłości. Spokój i radość są światłem, które oświeca ich życie, i pod którym rozwija się wszystko. Dzieło wychowania prowadzone jest w oparciu o prewencyjny (zapobiegawczy) system św. Jana Bosko. Kadrę pedagogiczną placówki stanowią: opiekunki dwóch grup panie Magda Mezo i Beata Osińska, socjoterapeutka Alicja Staszewska, psycholog Małgorzata Ossowska, Elżbieta Sznajder (zajęcia teatralne), Mirosław Hartung (zajęcia sportowo - rekreacyjne, organizator wyjść do Aquaparku), Szymon Cimochowski (zajęcia muzyczne), Ewelina Guzewicz (zajęcia plastyczne) oraz animatorzy oratorium. Bezpośredni nadzór nad działalnością Świetlicy sprawuje Ks. Tomasz Pełszyk, Kierownik Oratorium św. Jana Bosko. W pracy wychowawczej wszystkim nam przyświeca motto: "dzielić radość, mnożyć dobro". Radość jest naszą potrzebą, siłą samonapędzającą i wartością życia. Praca w świetlicy uzmysławia, że radość płynie z zapomnienia o własnym losie, własnych ambicjach i własnych planach. Uświadomiliśmy też, że bez zapomnienia o sobie niemożliwe jest prawdziwe apostolskie promieniowanie.

Placówka funkcjonuje dzięki finansowemu wsparciu otrzymanemu z Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

                                                                                                                   Mirosław Hartung
LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569097