INFORMACJE parafialne
Noworoczne spotkanie Rady Prowincjalnej SSW

W dniach  7 - 8 stycznia br. w Domu Inspektorialnym Księży Salezjanów na warszawskiej Pradze odbyło się spotkanie Rady Prowincjalej Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Inspektorii Warszawskiej. Obrady poprzedziła Msza Święta i Wspólny opłatek z miejscową Wspólnotą SSW. Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Wikariusz Inspektorialny Ks. Andrzej Wujek. Łamaniu się opłatkiem w Oratorium towarzyszyła radosna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia.

W trakcie obrad członkowie Rady wspólnie z delegatami inspektorialnymi: ks. Henrykiem Bonkowskim (delegat z ramienia SDB) i s. Teresą Nowak (delegatka CMW) przeanalizowali wskazania Przełożonego Generalnego Ks. Pascuala Cháveza Villanuevy, zawarte w Wiązance na 2012 rok "Znając i naśladując Księdza Bosko, czynimy młodzież misją naszego życia" i Komentarzu do Wiązanki. Ksiądz Generał zaproponował drogę przygotowań, do przypadającego w 2015 roku Jubileuszu Dwustulecia urodzin Księdza Bosko, w postaci trzech kroków: poznanie historii (2012), pedagogii (2013) i duchowości Ks. Bosko (2014). Mają one doprowadzić do lepszego poznania osoby Św. Jana Bosko oraz pozwolić na nowo odkryć charyzmaty powołania salezjańskiego. Wiązanka na 2012 rok poświęcona jest pierwszemu etapowi przygotowania do Jubileuszu. Obecny rok powinien być dla nas okazją do większego zbliżenia się do osoby Św. Jana Bosko poprzez głębsze poznanie historii Świętego i jej kontekstu kulturowego oraz uwarunkowań tamtych czasów, a także poprzez zgłębienie doświadczenia życiowego Ks. Bosko i pojmowanie Jego wyborów. Ks. Generał zachęca nas do studiowania, naśladowania, przywoływania Księdza Bosko oraz angażowania się w różnorakie dzieła salezjańskie. Autor Wiązanki pragnie, abyśmy młodzież uczynili misją naszego życia. - Każdy członek wielkiej Rodziny Salezjańskiej jest wezwany do tego, by uobecniać Księdza Bosko wśród młodzieży naszych czasów.

W dyskusji nad działaniami Stowarzyszenia w 2012 roku, w tym w szczególności wynikającymi z przyjętego Planu formacyjno - apostolskiego SSW "Chrystus - życiem" oraz obszarami zaangażowania salezjanów współpracowników w Parafii, dziełach Rodziny Salezjańskiej i w społeczeństwie nie mogło zabraknąć pochylenia się nad nauczaniem Błogosławionego Jana Pawła II. Znajdziemy tam wiele cennych wskazań, które pozwolą nam radośnie wyznawać i wiernie praktykować wiarę naszych Ojców oraz w pełni realizować nasze posłannictwo salezjańskie. W Encyklice "Veritatis splendor" (Blask prawdy) Jan Paweł II uświadamia nam, w jaki sposób Boże przykazania, wpisane w serce człowieka i stanowiące element Przymierza, mogą być światłem dla codziennych decyzji podejmowanych przez poszczególnych ludzi i całe społeczności. Przede wszystkim musimy przeciwdziałać zjawisku osłabienia naszej wrażliwości na Boga i człowieka. Bo gdy zanika wrażliwość na Boga, zostaje też zagrożona i zniekształcona wrażliwość na człowieka. Relacje między osobami należy opierać na uznaniu godności każdej osoby ludzkiej. W życiu zawsze powinniśmy kierować się kryterium prawdy, szacunku, bezinteresowności i służby, a nie kryterium wydajności, funkcjonalności i przydatności danej osoby. Drugi człowiek powinien być ceniony za to, kim ?jest?, a nie za to, co "posiada, czego dokonuje i jakie przynosi korzyści". Z kolei lektura Encykliki "Evangelium Vitae" (Ewangelia życia), traktującej o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, pozwala prawdziwy sens naszego życia odnaleźć w Jezusie Chrystusie oraz odkryć, że Błogosławieństwa ewangeliczne są tym, ku czemu dąży szczęście ludzkie. Po przestudiowaniu Encykliki, uświadamiamy, że prawdziwe życie jest tylko w Nim. Poza tym Życiem nie ma innego, bo wszystko, co człowiek zdobywa, to jedynie namiastki prawdziwego życia, tego, którym obdarza Jezus.  Ewangelia życia jest rzeczywistością konkretną i osobową, gdyż polega na głoszeniu osoby samego Jezusa. Jan Paweł II pokazuje nam ponadto jak bardzo ściśle i osobiście z Ewangelią życia związana jest Matka Boża, Ta, która przyjęła "Życie". Maryja jest Matką wszystkich, którzy odradzają się do życia. Jest Wspomożeniem Wiernych, naszą Orędowniczką, Pocieszycielką i Pośredniczką Wszelkich Łask. Poprzez swoje współcierpienie Matka Boża jest dopełnieniem Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Ona zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas.

W trakcie dwudniowego spotkania omówione też zostały kwestie związane z organizacją: Rekolekcji Wielkopostnych dla Salezjanów Współpracowników w Kutnie - Woźniakowie (przeprowadzi je w terminie od 30 marca do 1 kwietnia 2012 roku ks. Zenon Klawikowski, delegat SDB Regionu Europa Środkowa i Wschodnia); Kongresu ku Czci Wspomożycielki w Rumii (26 maja 2012 roku); Wczasorekolekcji dla SSW w Domu Rekolekcyjno - Wypoczynkowym w Rabce Zdroju (16 - 28 lipca 2012 roku); Spotkania formacyjnego w duchu patriotycznym "Weekend w Warszawie" (24 - 26 sierpnia 2012 roku); Pielgrzymki do Turynu i miejsc formacji, życia i apostolatu Ks. Bosko (8 - 19 września 2012 roku). Nie zabrakło tez zatroskania o Ojczyznę.

Ponadto Rada Prowincjalna SSW pozytywnie rozpatrzyła prośby czterech kandydatów (3 osoby z Warszawy i 1 z Łodzi) o przyjęcie do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic.

Modlitwy: "Anioł Pański", Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w łączności z osobą wyznaczoną zgodnie z Kalendarzem Modlitwy Różańcowej SSW na 2012 rok, Apel Jasnogórski, słówko na dobranoc, Jutrznia i wspólne śpiewy oraz niedzielna Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa wypełniły pozostały czas, bogatego w wydarzenia i doświadczenia duchowe spotkania.

                                                                                                             MIROSŁAW HARTUNGLINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569100