INFORMACJE parafialne
Wizytacja Radcy Regionalnego

W dniach 27 - 28 października 2011 roku Radca Generalny ks. Marek Chrzan, reprezentujący Ks. Generała Zgromadzenia Salezjańskiego, w ramach wizytacji placówek salezjańskich, przebywał w Suwałkach. Podczas pobytu Dostojny Gość przewodniczył uroczystej Mszy Świętej w Kościele - Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia oraz odbył spotkania z Kapłanami, grupami młodzieżowymi, Salezjanami Współpracownikami i przedstawicielami pozostałych grup działających w Parafii.
Jak zwykle, przepięknie zaprezentowali się nasi ministranci, którym swój czas, własne dochody i dobra poświęca niestrudzony Ks. Henryk Kulaszewicz. W przypływie zachwytu Ksiądz Radca zaprosił naszych ministrantów do Rzymu, nawet wskazał konkretny termin.
Prężnie działające i tętniące życiem Oratorium jest zasługą ks. Tomka Pełszyka. Z Harcerzami i Salosem pięknie pracuje Ks. Piotr Kępa. Działalność Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic przybliżyli koordynatorzy: prowincjalny Mirosław Hartung i lokalny Elżbieta Sznajder. Jak stwierdził M. Hartung, na terenie działania Warszawskiej Prowincji salezjanów obecnie funkcjonuje 19 centrów lokalnych SSW, w których jest ponad 540 członków i 45 aspirantów. Salezjanie Współpracownicy realizują trzyletni program formacyjno - apostolski "Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem". Zawiera on wskazania Ks. Generała, Episkopatu i Rady Prowincjalnej SSW. P. Elżbieta Sznajder przybliżając centrum lokalne SSW w naszej Parafii, stwierdziła, że liczy ono aktualnie 49 osób, w tym 32 kobiety i 17 mężczyzn. Najstarsza Współpracownica ma 89 lat, najmłodsza osoba 18 lat. W Stowarzyszeniu jest 9 osób w wieku poniżej 20 lat. Są to Oratorianie przyjęci do SSW w tym roku. Delegatem Parafialnym jest Ks. Henryk Kulaszewicz. Spotkania Współpracowników odbywają się w ostatnim dniu każdego miesiąca bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 1800. W czasie tych spotkań głoszone są przez Kapłanów konferencje, rozważane jest Słowo Boże, następuje wymiana dóbr duchowych. Kończy je wspólna modlitwa różańcowa. Współpracownicy chętnie angażują się w życie parafialne. Członkowie Stowarzyszenia są widoczni praktycznie we wszystkich grupach działających w Parafii, między innymi w Oratorium, parafialnej "CARITAS", Radzie Duszpasterskiej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Kościele Domowym, grupach modlitewnych, Kołach Żywego Różańca, Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS", Rodzinie Radia Maryja, Orszaku Procesyjnym i wielu innych. Salezjanie Współpracownicy ponadto roznoszą opłatki w Parafii, pomagają przy organizacji Rodzinnego Święta Radości, współuczestniczą w organizacji wyjazdów dla młodzieży ministranckiej, organizują spływy kajakowe Szlakiem Czarnej Hańczy dla uczczenia kolejnych rocznic wizyty Jana Pawła II w naszej Diecezji, organizują Dni Skupienia w czasie Adwentu i Wielkiego Postu oraz współuczestniczą w rekolekcjach, sprawują opiekę nad młodzieżą podczas zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć na basenie.

Wszystkie spotkania przebiegały w klimacie życzliwości, serdeczności i wzajemnego ubogacania się. Wspólne rozmowy, a także wystąpienia i prezentacje przedstawicieli poszczególnych grup, ruchów i stowarzyszeń pozwoliły na wzajemne poznanie się oraz ukazały wielkość i kondycję dzieła salezjańskiego, któremu w naszej Parafii przewodzi ks. Dyrektor Jerzy Gabrych.

                                                                                                         MIROSŁAW HARTUNGZdjęcia z tego wydarzenia>>> LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569100