INFORMACJE parafialne
Salezjanie Współpracownicy pochylili się nad swoim posłannictwem

W dniach 10 - 11 września 2011 roku w Kutnie - Woźniakowie odbyło się spotkanie Rady Prowincjalnej Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Inspektorii Warszawskiej z radami centrów lokalnych. W dwudniowych obradach oprócz koordynatorów, sekretarzy, administratorów i radców, uczestniczyli również księża delegaci i siostry delegatki oraz zaproszeni goście, a wśród nich Ks. Henryk Bonkowski (delegat prowincjalny SDB), s. Teresa Nowak (delegatka prowincjalna CMW) Ks. dyrektor Wojciech Kułak z Łodzi oraz Ks. Wiesław Felka, dyrektor woźniakowskiej Wspólnoty Salezjanów. Naszą Parafię reprezentowali: Mirosław Hartung (koordynator prowincjalny SSW), Elżbieta Sznajder (koordynator), Jadwiga Maciejewska (sekretarz) i Damian Mackiewicz (prezes Liturgicznej Służby Ołtarza). Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoka frekwencja, bowiem reprezentowane były wspólnoty z Ełku, Głoskowa, Katowic, Łodzi (przybyli przedstawiciele 3 centrów), Ostródy, Płocka, Poznania, Różanegostoku, Sępopola, Sokołowa Podlaskiego, Suwałk, Warszawy (2 centra), Woźniakowa i Żyrardowa.

Zgromadzenie miało charakter formacyjno - programowy i rozpoczęło się konferencją "Totus Tuus", wygłoszoną przez ks. Henryka Bonkowskiego na temat przebiegu VI Międzynarodowego Kongresu ku Czci Maryi Wspomożycielki, który w dniach 3 - 6 sierpnia 2011 roku odbył się w Częstochowie na Jasnej Górze. Mówca przybliżył klimat i atmosferę kongresowych Dni. Światowy Kongres był wielkim wydarzeniem dla Rodziny Salezjańskiej na całym świecie. Z tego powodu do Polski przyjechało wiele znamienitych osobowości, a wśród nich: Ks. Pascual Chavez, przełożony Generalny Salezjanów, Ks. Adriano Bregolin, wikariusz przełożonego Generalnego, Ks. Franco Lotto, rektor Sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Turynie i Matka Yvonne Reungoat, matka Generalna Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek). W Kongresie uczestniczyło łącznie ponad 1100 osób z 32 krajów. Było to niezwykłe, barwne i radosne spotkanie całej rodziny salezjańskiej. Jasnogórski Kongres to przede wszystkim czas pogłębienia wiedzy mariologicznej, czas modlitwy i świadectw oraz radosnych chwil rekreacji i nawiązywania nowych relacji. Wyjątkowym momentem Kongresu było złożenie hołdu Błogosławionemu Janowi Pawłowi II oraz zawierzenie całej rodziny salezjańskiej Matce Bożej.

Po wystąpieniu Ks. Henryka Bonkowskiego, Salezjanie Współpracownicy dzielili się własnymi świadectwami z pobytu na Kongresie. Podkreślali, że oprócz zdobytej wiedzy i formacji duchowej zostali utwierdzeni w przekonaniu, iż nie jest możliwe iść mądrze przez życie bez towarzystwa i pośrednictwa Maryi. Jej subtelne i niewymuszone pochylanie się z troską nad każdym z nas, daje jedyną, realną szansę na rozwiązanie trudnych, bolesnych problemów i bezpieczne przejście po doczesności. Miłość do Maryi zaprowadzi nas do naśladowania Jezusa i ukochania Kościoła.

W trakcie obrad zwrócono też uwagę na potrzebę jeszcze większego ukierunkowania posłannictwa salezjańskiego do młodzieży. Jesteśmy wezwani do spieszenia jej z pomocą. Jak zauważa Ks. Generał Pascual Chavez, powołując się na słowa ks. Bosko, "młodzież jest zdolna do wielkich rzeczy; wystarczy poznać i kochać ich oraz wybrać z nimi nasze życie". Tak, więc powinniśmy być z młodymi nie szczędząc sił i środków. Nasze dochody i dobra uczyńmy bazą materialną dla naszego życia wśród młodzieży i z nią. Nie powinniśmy zarabiać na młodzieży. Współczesna młodzież poszukuje ludzi dorosłych w wierze, tzn, takich, którzy stawiają Chrystusa w centrum swojego życia.

Salezjanie Współpracownicy pochylili się także nad wielkim wydarzeniem, jakim będzie dwusetna rocznica urodzin Księdza Bosko, którą przeżywać będziemy 16 sierpnia 2015 r. Przełożony Generalny Ks. Pascual Chavez Villanueva zaproponował drogę przygotowań do Jubileuszu w postaci trzech kroków: poznanie historii (2011 - 2012), pedagogii (2012 - 2013) i duchowości Ks. Bosko (2013 - 2014). Mają one doprowadzić do lepszego poznania osoby Św. Jana Bosko i pozwolić na nowo odkryć charyzmaty powołania salezjańskiego.

Oprócz konferencji, świadectw, sprawozdań z działalności centrów lokalnych, pracy w grupach, dyskusji na temat planu działań formacyjno - apostolskich, czas spotkania wypełniała wspólna modlitwa, codzienna Eucharystia i dzielenie się doświadczeniem.

Nad całością spotkania czuwał Ks. Henryk Bonkowski, delegat prowincjalny Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.

                                                                                                      Mirosław Hartung

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569095