INFORMACJE parafialne
Oratorianie wstępują w szeregi Salezjanów Współpracowników

W dniu 24 maja br. podczas Uroczystości ku czci Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, 9 animatorów Oratorium Św. Jana Bosko z Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach złożyło przyrzeczenia i zostało przyjętych do grona Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.

Mszy Świętej i obrzędowi przyjęcia kandydatów do SSW przewodniczył Ksiądz Inspektor ks. Sławomir Łubian. Towarzyszyli mu Wikariusz Inspektorialny ks. Andrzej Wujek, Proboszcz miejscowej Wspólnoty ks. Jerzy Gabrych oraz Delegat parafialny SSW ks. Henryk Kulaszewicz. Obecne też były siostry Salezjanki. W homilii Ks. Inspektor, pięknym, żywym i prostym językiem wyjaśnił, dlaczego człowiek poznając miłość, dobro i piękno winien z radością osiągać świętość. Na przykładzie relacji "wychowawca - wychowanek" pokazał, w jaki sposób miłość wobec bliźniego może prowadzić do cierpienia. Za Św. Franciszkiem Salezym powtórzył, że "miarą miłości jest miłość bez miary". Jej praktykowanie ma stanowić fundament zjednoczenia z Bogiem.

Po kazaniu i odmówieniu Credo Koordynator suwalskiego Centrum Lokalnego SSW Elżbieta Sznajder zwróciła się do dostojnego Gościa z prośbą o przyjęcie do SSW grupy młodzieży. Stwierdziła, że kandydaci przeszli staż i odpowiednie przygotowanie oraz zostali pozytywnie zaopiniowani przez Radę Prowincjalną Stowarzyszenia. Ponadto w ramach przygotowania młodzi ludzie wysłuchali konferencji głoszonych przez ks. Tomasza Pełszyka, ks. Henryka Kulaszewicza i Przełożoną Sióstr Salezjanek. Przyrzeczenia złożyli następujący animatorzy: Damian Mackiewicz (prezes LSO), Szymon Mackiewicz, Aleksandra Burzyńska, Michał Jankowski, Dorota Koncewicz, Monika Stasińska, Adam Szulc, Rafał Wojtkiewicz i Joanna Zahor. Osoby te, wypowiadając formułę przyrzeczenia, zobowiązały się między innymi do: bycia wiernymi uczniami Chrystusa, dawania świadectwa własnego życia i zgłębiania charyzmatu salezjańskiego.
Po Mszy w Domu Księży Salezjanów odbyła się Agapa, na której zgromadziła się cała Rodzina Salezjańska ze swoim ukochanym Ojcem - Księdzem Inspektorem Sławomirem Łubianem. Wyśmienite potrawy z grilla serwował Ks. Piotr Kępa. Okazał się prawdziwym mistrzem kuchni.

Na koniec dnia wszyscy ponownie udali się do Kościoła, aby odśpiewać Apel Jasnogórski i oddać cześć Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych. Po modlitwie różańcowej słowo do wiernych skierował Wikariusz Inspektorialny Ks. Andrzej Wujek.

                                                                                                       Mirosław HARTUNG

fotogaleria z tego wydarzenia>>>

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569092