INFORMACJE parafialne
Komunikat

Przewielebni Kapłani, Drodzy Wierni

W związku z najnowszym rozporządzeniem władz cywilnych od jutra, tj. od 25 marca, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Ograniczona też zostaje możliwość wychodzenia z domu i udział w jakichkolwiek zgromadzeniach. Możliwe są sankcje finansowe za niestosowanie się do wskazań. 

Na najbliższe dni proszę przyjąć także poniższe zarządzenia Biskupa Ełckiego:

Obowiązek przystąpienia do sakramentu pokuty i Komunii św. wielkanocnej rozciągnięty jest na czas do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca 2020). Każdy wierny może rozłożyć to zobowiązanie w czasie.

Wierni, którzy pozostają w domach i są w stanie łaski uświęcającej, zachęceni są do przyjmowania Komunii św. duchowej wymagającej skupienia i wyrażającej pragnienie zjednoczenia z Panem Jezusem.

Odwiedziny Chorych z Komunią w I piątek miesiąca będą możliwe tylko na wyraźną prośbę Wiernych.

Ceremonie pogrzebowe będą sprawowane tylko wg III stacji obrzędu Pogrzebu, na cmentarzu, przy udziale najbliższej rodziny osoby zmarłej. Msza św. pogrzebowa bez trumny powinna być sprawowana w dniu pogrzebu lub innym dniu, po ustaleniu z rodziną. Obowiązuje limit uczestniczących do 5 osób. Nie zapraszać na pogrzeb osób zza granicy, a jeśli jest to najbliższa rodzina, powinni zachować izolację od innych osób i nie sprowadzać zagrożenia zarażeniem.

opracowane na podstawie komunikatu Kanclerza Kurii ks. Marcina Maczana

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 565322