INFORMACJE parafialne
Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki

W tym roku przypada 450 rocznica narodzin dla Nieba św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży oraz Polski.


Decyzją Episkopatu  obecny rok jest Rokiem poświęconym właśnie temu Świętemu.

W piątek 25 maja 2018 roku św. Stanisław Kostka przybył w swoich relikwiach do naszej Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia.


Mszy Świętej w Kościele  na powitanie relikwii przewodniczył  ks. Marek Borysiak,  Proboszcz Parafii i Dyrektor miejscowej Wspólnoty Salezjanów.

W kazaniu Ksiądz Proboszcz  przybliżył postać Patrona Młodych. Przypomniał, iż Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu koło Przasnysza. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Bardzo wcześnie otrzymał łaskę wyraźnego rozpoznania woli Bożej.

Kiedy w grudniu 1565 roku Stanisław ciężko zachorował, objawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Od Niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

Żeby je spełnić musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami i niebezpieczeństwami.

Wbrew woli swoich rodziców postanowił wybrać życie zakonne. W przebraniu, uciekł z Wiednia. W pogoń za nim ruszył jego brat Paweł.

Kaznodzieja, w nawiązaniu do słów 12 letniego Jezusa z Ewangelii, opisującej zagubienie Jezusa i odnalezienie w świątyni: ?Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?? (Łk, 2, 49-50), stwierdził, iż Stanisław Kostka  doskonale zrozumiał, że pierwszeństwo mają sprawy Ojca niebieskiego. To Jego trzeba słuchać. Gdy dopadają nas różne dylematy: co wybrać, co się bardziej po ludzku opłaca, komu zaufać,  niech światłem będzie dla nas pełna wiary postawa młodego Stanisława Kostki, który chce być w sprawach Ojca.

Stanisław, pokonując pieszo około 650 km drogi, dotarł do Dillingen w Bawarii. Tam zgłosił się do Piotra Kanizjusza, przełożonego Jezuitów prowincji niemieckiej. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie Franciszek Borgiasz, generał Zakonu Jezuitów  przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie.

W wieku 17 lat złożył śluby zakonne.

Św. Stanisław Kostka napisał list do Matki Bożej, by mógł umrzeć w Jej święto. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię. Zmarł w święto Matki Bożej 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie.  Przy śmierci całował z rozkoszą obrazek Matki Bożej. Miał wtedy zaledwie 18 lat.

"Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele". Te słowa z Księgi Mądrości bardzo dobrze streszczają sekret udanego życia św. Stanisława Kostki.


Chciejmy  uczyć się od niego miłości do Jezusa i Maryi.

Św. Franciszek Salezy poświęcił naszemu rodakowi przepiękny wstęp w swoim traktacie O miłości Bożej.

Z kolei św. Jan Bosko często opowiadał swojej młodzieży wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki i chętnie stawiał jego osobę za przykład.

Po Mszy  miało miejsce czuwanie przy relikwiach św. Stanisława Kostki i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zespół Muzyczny pod kierunkiem ks. Michała Chorążego przygotował odpowiednią oprawę. Parafianie oddali cześć Świętemu przez ucałowanie Jego relikwii. Został też odmówiony Akt oddania Bogu dzieci i młodzieży za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki.

Święty Stanisławie Kostko, patronie nasz, módl się za nami!

Mirosław Hartung

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569092