INFORMACJE parafialne
Wizytacja Radcy Generalnego

W daniach 9-10 kwietnia 2018 roku w suwalskiej Wspólnocie Salezjanów przebywał Radca Generalny ks. Tadeusz Rozmus SDB, który w imieniu ks. Generała Angela Fernandeza Artime dokonał nadzwyczajnej wizytacji kanonicznej Dzieł Salezjańskich w Suwałkach.

W poniedziałek przed południem Ks. Radca odwiedził Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II.

Córki Maryi Wspomożycielki Wiernych pojawiły się w grodzie nad Czarną Hańczą w 1992 roku. W opuszczonych, zdewastowanych  budynkach z II połowy XIX w, znajdujących się przy ul. Sejneńskiej 10, Siostry Salezjanki zorganizowały prężnie  działający Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Pierwsządyrektorką szkoły była s. Jadwiga Pruska. Jej wysiłkowi i zaangażowaniu szkoła zawdzięcza ramy organizacyjne i początek właściwej sobie tradycji. Dziś szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami (biologiczną, językową, komputerową, pracowniami zawodowymi), bogatym księgozbiorem, świetnymi warunkami pracy, a przede wszystkim wspaniałym gronem nauczycieli, cierpliwych i zawsze pełnych nadziei. Bogactwem szkoły są ludzie młodzi, pełni pasji życia, otwarci, gotowi stawić czoła trudnościom.

Wieczorem o godz. 18.00, Ks. Radca Tadeusz Rozmus przewodniczył Mszy Świętej w Kościele Matki Bożej Miłosierdzia z udziałem kapłanów, wiernych i przedstawicieli wszystkich grup tworzących Rodzinę Salezjańską.

Dostojnego Gościa powitał ks. Marek Borysiak, proboszcz Parafii i jednocześnie Dyrektor miejscowej Wspólnoty Salezjanów.

Msza Święta wpisała się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia, w ramach którego kilkadziesiąt osób z naszej Parafii złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

W homilii ks. Radca powiedział, że w Suwałkach jest po raz pierwszy. "Jestem pod wielkim wrażeniem, tego wszystkiego, co tu zobaczyłem". Ks. Radca stwierdził, iż Dzieło św. Jana Bosko w Suwałkach jest imponujące.  Kaznodzieja wyraził wdzięczność  wszystkim, którzy tworzyli je od podstaw i dalej tak pięknie rozwijają.

W procesji  z darami poszczególne grupy parafialne niosły:  świecę symbolizującą Zmartwychwstałego Chrystusa, obraz Matki Bożej Miłosierdzia, patronki naszej Parafii, kwiaty,  ryby - wigierską sieję, sękacz, mrowisko oraz Chleb i Wino, które Chrystus przemienił w Swoje Ciało i Krew.

Po Mszy Świętej Ksiądz Radca dokonał poświęcenia nowych pomieszczeń na dwóch kondygnacjach nad zakrystią w Kościele, oddanych na potrzeby Harcerzy, młodzieży SALOSU i innych grup, ruchów i stowarzyszeń działających w Parafii.

Po otwarciu pomieszczeń ks. Radca spotykał się z poszczególnymi grupami Były też rozmowy i pamiątkowe zdjęcia, a na koniec wspólny poczęstunek. Radość przepełniała nas wszystkich.

W ciągu tych dwóch dni ks. Radca odbył rozmowy ze wszystkimi Kapłanami, pracującymi w naszej Parafii.

Obecność Salezjanów w naszym mieście zawdzięczamy Słudze Bożemu ks. Kazimierzowi Hamerszmitowi, którego proces beatyfikacyjny obecnie się toczy.

Przybycie do Suwałk w 1979 roku Salezjanów ks. Bosko dało nowy impuls w rozwoju Miasta Suwałki. Swoje Dzieło w tym mieście Salezjanie tworzyli od podstaw. Najpierw wybudowali Kaplicę, Dom Zakonny pw. bł. Michała Rua, a następnie Kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Powstało tu nowe Osiedle Północ.  Salezjanie podjęli pracę z suwalską młodzieżą. Założyli Oratorium, Świetlicę Środowiskową, Salos, ZHR, Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników i inne grupy, ruchy i stowarzyszenia.

Misją Zgromadzenia założonego przez św. Jana Bosko jest praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą.  Przyjacielska obecność wśród młodych, pomoc na drodze wzrostu ku dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej opiera się na systemie prewencyjnym - odwołującym się do serca, rozumu, religii i miłości.

Dzięki charyzmatycznej pracy Księży Salezjanów duch św. Jana Bosko zapanował w całym naszym Mieście.

Mirosław Hartung

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569101