INFORMACJE parafialne
Wigilia Paschalna

Wielka Sobota w naszej, salezjańskiej  Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia była dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa.

Jutrznia i Godzina Czytań z udziałem Kapłanów i Parafian  odmówiona o godz. 7.00 rozpoczęła w Kościele adorację Pana Jezusa w Grobie Pańskim, przy którym wartę przez cały dzień pełnili nasi harcerze.

Adorując Pana Jezusa zwracaliśmy też  uwagę na Maryję, Matkę Zbawiciela,  która  poprzez zwiastowanie anielskie została wprowadzona w tajemnicę Chrystusa.

Wierni przychodzili  do kościoła w ciągu dnia, by nie tylko adorować Chrystusa w Grobie, ale również po to, aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół.

W  Godzinie Miłosierdzia o  15.00 Parafianie uczestniczyli w  drugim dniu  Nowenny do Bożego Miłosierdzia.

Późnym wieczorem, po zapadnięciu zmroku, o godz. 20.00 rozpoczęła się, pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Borysiaka, uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej,  połączona z Eucharystią i  Procesją Rezurekcyjną.

Procesyjne wejście do Świątyni poprzedziła liturgia światła. Na zewnątrz kościoła Celebrans poświęcił ogień, od którego zapalił Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.  Umieszczając  na Paschale  pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa  Kapłan znaczył znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie Paschał ten wniósł do okrytej mrokiem Świątyni, a wierni zapalali od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny był widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełniła cały Kościół.

Zwieńczeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) - Exultet, która zaczyna się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!".

Dalszą część liturgii paschalnej stanowiły czytania przeplatane psalmami. Przypomniały  one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza, aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

W wygłoszonej Homilii ks. Proboszcz Marek Borysiak mówił o radości, wypływającej z pełnego udziału w Zmartwychwstaniu  oraz nawoływał do przylgnięcia do Chrystusa  i odważnego głoszenia Jego  Chwały.

Następnie Celebrans dokonał poświęcenia wody, a wszyscy wierni odnowili  swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznali wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W Litanii do Wszystkich świętych  wzywaliśmy Ich orędownictwa, abyśmy na zawsze mogli wytrwać w powziętych przyrzeczeniach.

Sprawowana pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Borysiaka Eucharystia była upamiętnieniem ofiary Krzyża i obecnością Chrystusa  Zmartwychwstałego.

Wigilia Paschalna zakończyła się Procesją Rezurekcyjną na przykościelnym  placu.  Wyrażała ona radość całego naszego Kościoła, który w ten sposób ogłosił światu, że śmierć i grzech zostały  pokonane przez Chrystusa, a my mamy pełny udział w Jego Zwycięstwie!

Alleluja!  Chrystus Zmartwychwstał!  Jest On Zmartwychwstaniem i Życiem!

Tylko Jezus Jest Panem! On jest Panem Ziemi tej!

Prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał powtarzać będziemy przez osiem dni bez przerwy, obchodząc  Oktawę Wielkiej Nocy, której  ostatnim akcentem będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Mirosław Hartung

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569098