INFORMACJE parafialne
Odpust ku czci Matki Bożej Miłosierdzia

W niedzielę 19 listopada 2018 roku w naszej Parafii uroczyście obchodziliśmy odpust parafialny ku czci Matki Bożej Miłosierdzia.

Kazania odpustowe na wszystkich Mszach Świętych głosił ks. dr Jarosław Wąsąwicz, salezjanin z Piły, historyk, postulator procesu beatyfikacyjnego "Poznańskiej Piątki", Krajowy Duszpasterz Kibiców i organizator dorocznej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę. Kaznodzieja, jako przyjaciel naszej Parafii jest gorliwym czcicielem Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Rokrocznie włącza się w organizację Międzynarodowej  Pieszej Pielgrzymki z Suwałk do Wilna i uczestniczy w niej jako przewodnik bądź kwatermistrz.

Ks. Jarosław Wąsowicz na dzisiejsze Święto oprócz homilii przygotował też pozycję książkową: "Maryja z Ostrej Bramy. Strażniczka polskich kresów". Ten, bogato ilustrowany album, przedstawiający historię, kult i cuda związane z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, rozprowadzany był po każdej Mszy Świętej.

Na uroczystą Sumę, którą odprawił ks. Proboszcz Marek Borysiak, przybyli kapłani z suwalskich Parafii i Dekanatu Miłosierdzia Bożego, siostry Salezjanki i wierni. Po niej odbyła się procesja eucharystyczna.

Z okazji odpustu, staraniem Parafii, został na nowo wydany w złotych ramach obraz Matki Bożej Miłosierdzia z naszego kościoła, który towarzyszy nam w Parafii od początku jej istnienia. Każdy mógł go nabyć.

Obraz Matki Bożej w naszej Świątyni, namalowany na desce dębowej o wymiarach 2 x 1,6 m przez ks. Wincentego Kiliana, SDB z Lutomierska w 1985 roku, jest wierną kopią wizerunku Maryi z Ostrej Bramy w Wilnie i przedstawia różne momenty z historii Zbawienia.

Matka Boża ukazana jest w tym Wizerunku jako Niewiasta Zwiastowania i oczekująca narodzenia Syna Bożego. Maryja ma złożone w geście modlitewnym ręce na piersi i zdaje się mówić: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" (Łk 1, 38).

Jest to również Matka Boża Bolesna, stojąca pod krzyżem i akceptująca zbawczą śmierć Swojego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Matka przepełniona bólem, ale jakże spokojna. Przyjmująca z godnością swój los. Nie dyskutująca z Bogiem, ale mówiąca: "Bądź wola Twoja". Maryja pojednana ze swoją historią, cierpieniem. Matka doświadczona przez życie, ale zatopiona w Bogu. Na jej twarzy i w jej oczach nie ma lęku, strachu, paniki.

Oryginalny strój Matki Bożej Ostrobramskiej stanowi: czerwona suknia, niebieski płaszcz i biała chusta. Na ten pierwotny, bardzo skromny ubiór, zastały nałożone srebrne szaty i złote korony.

Głowę Madonny pochyloną nieco w prawo otacza czterdzieści promieni i dwanaście gwiazd. Na dole obrazu znajduje się duży, srebrny półksiężyc. Twarz Madonny jest subtelnie pociągła, a Jej półprzymknięte oczy dodają Jej powagi.

W obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej odnajdujemy wszystkie atrybuty Niewiasty z Apokalipsy św. Jana: "Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12, 1).

Pokora, uniżenie i całkowite zawierzenie Bogu wyniosło Ją do godności Królowej Nieba i Ziemi.

Jej urok, łagodność, niezwykła słodycz i zamyślenie wzbudzają w nas ufność i skłaniają do modlitwy.

Od śmierci Pana Jezusa na krzyżu Maryja stała się naszą Matką Miłosierdzia, wyjednuje nam łaski i sprowadza Miłosierdzie Boże na nas.

Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się!

Mirosław Hartung

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569095