INFORMACJE parafialne
Święto Podwyższenia Krzyża

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypomina nam i uobecnia wywyższenie Chrystusa na Krzyżu.

Wieczornej Mszy Świętej, w tym dniu, w naszym Kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Michał Chorąży.

W Ewangelii wg św. Jana usłyszeliśmy  słowa Jezusa wypowiedziane do Nikodema: "Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne."( J 3,14 - 15)

Św. Paweł dopowiada: "Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca".(Flp 2,6-11)

Jan Paweł II w  Homilii podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach  w dniu 17.08.2002 roku powiedział: "Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem [...]. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka".

Bezpośrednio po Mszy Świętej ulicami naszej Parafii przeszła procesja Drogi Krzyżowej.  Rozważania poprowadził ks. Proboszcz Marek Borysiak.

Modlitwie towarzyszył śpiew pieśni, które intonowała młodzież z naszego Oratorium.

Nabożeństwo zakończyło się w Kościele Błogosławieństwem udzielonym przez Ks. Proboszcza.

Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył!

Mirosław Hartung

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569096