INFORMACJE parafialne
Uroczystość św. Jana Bosko

W niedzielę 29 stycznia w naszej Parafii uroczyście obchodziliśmy odpust ku czci św. Jana Bosko. Kazania odpustowe głosił Salezjanin ks. Jarosław Wąsowicz z Piły.

Sumie odpustowej przewodniczył ks. Marek Borysiak, proboszcz Parafii i dyrektor suwalskiej Wspólnoty Salezjanów.

W homilii ks. Jarosław Wąsowicz mówił o św. Janie Bosko. Przedstawił dokonania Świętego i Jego duchowe dziedzictwo.  Powiedział między innymi: - Ks. Bosko należy do grona świętych, którzy na stałe weszli do historii Kościoła i świata. Żył w XIX wieku. Zasłynął jako genialny wychowawca, "Ojciec i Nauczyciel młodzieży", pisarz i publicysta, założyciel zgromadzeń zakonnych, budowniczy kościołów, negocjator między Stolicą Apostolską a liberalnym rządem. Ks. Bosko miał miłość w sercu i cierpliwość w działaniu. Bez reszty poświęcił się biednej i opuszczonej młodzieży. W serca młodych wlewał nadzieję. Ksiądz Bosko w pracy z chłopcami nigdy nie był sam. Zawsze towarzyszyli mu inni kapłani, klerycy i osoby świeckie. Przychodzili ogarnięci potrzebą czynienia miłosierdzia bliźnim, którymi zajmował się ks. Bosko. Genialnemu wychowawcy z Turynu nie wystarczały ulice Turynu, wyszedł na ulice miast świata. Jego dzieło rozrosło się aż po krańce świata.
31 stycznia 1888 roku Ks. Bosko oddał ducha Panu Bogu, kończąc swe bogate i twórcze ziemskie życie.  Ostatnie polecenie skierowane tuż przed śmiercią do Salezjanów dotyczyło tego, co stanowiło sens i posłanie jego życia: "Waszej trosce polecam wszystkie dzieła, jakie Bóg zechciał mi powierzyć; jednakże w sposób szczególny polecam wam troskę o młodzież biedną i opuszczoną, która zawsze stanowiła najdroższą cząstkę mego serca na ziemi".

Chlubą i dumą Zgromadzenia Salezjańskiego jest cała plejada świętych i błogosławionych, wywodzących się z Rodziny Salezjańskiej, w tym m.in.: św. Jan Bosko, św. Dominik Savio, bł. Michał  Rua, bł. Laura Vicuna, bł. Aleksandrina da Costa, Bł. Michał Markiewicz, bł. August Czartoryski, "Piątka poznańska" i wielu, wielu innych.

We wtorek 31 stycznia obchodziliśmy Uroczystość liturgiczną ku czci św. Jana Bosko podczas wieczornej Mszy świętej.
Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Marek Borysiak. W ramach Homilii ks. Proboszcz przybliżył wiernym treść Wiązanki ks. Ángela Fernándeza Artime, Generała Zgromadzenia Salezjanów na 2017 rok: "JESTEŚMY RODZINĄ! Każdy dom szkołą życia i miłości".

Ks. Proboszcz wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w kontynuację Dzieła św. Jana Bosko, w sposób szczególny podziękował Współbraciom, Siostrom Salezjankom, Salezjanom Współpracownikom, ministrantom, animatorom naszego Oratorium, Dobrodziejom i Przyjaciołom Salezjańskiego Dzieła.

Na koniec Mszy Świętej miało miejsce ucałowanie Relikwii św. Jana Bosko.
Ostatnim akcentem był wspólny poczęstunek w pomieszczeniach Oratorium. Wszyscy trwali w radosnej atmosferze.
Mirosław Hartung

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569092