INFORMACJE parafialne
Wspomnienie zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej

W dniu 5 listopada wspominamy zmarłych dobrodziejów i członków Rodziny Salezjańskiej.

Jednym z nich jest Sługa Boży ks. prałat Kazimierz Hamerszmit (1916-1996), który w 1979 roku sprowadził do Suwałk Salezjanów i wspierał finansowo budowę domu zakonnego, kaplicy i kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia.

Ksiądz Kazimierz Aleksander Hamerszmit urodził się 12 lutego 1916 roku we wsi Kołaki Kościelne, w wielodzietnej rodzinie organisty kościelnego Stanisława i Michaliny z domu Dmochowskiej. Matka jego podczas II wojny światowej należała do Armii Krajowej, mając ps. Mamusia, uczestniczyła aktywnie w ruchu oporu.

20 lipca 1934 r. Dobrodziej Salezjanów wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Po pięciu latach Seminarium przyjął 30 kwietnia 1939 r. święcenia kapłańskie z rąk  ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego w katedrze łomżyńskiej.

Po święceniach Ks. Kazimierz Hamerszmit  został wysłany 12 czerwca 1939 r.  jako wikariusz do parafii św. Stanisława w Dobrzyjałowie, a od 1 września 1939 r. został wikariuszem w parafii św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej.

7 kwietnia 1940 r. Ks. Kazimierz Hamerszmit  został aresztowany wraz z innymi duchownymi przez hitlerowców, a następnie przewieziony do Suwałk, po czym 12 kwietnia do obozu przejściowego do Działdowa, następnie 5 maja do obozu w Sachsenhausen i wreszcie 14 grudnia do obozu w Dachau, gdzie otrzymał nr obozowy: 22575. Tutaj został poddany eksperymentom pseudomedycznym.

Przeżywając gehennę obozowego życia, 29 kwietnia 1945 r. został oswobodzony przez żołnierzy amerykańskich, ale wkrótce 12 maja zachorował na tyfus. Po leczeniu szpitalnym 12 lipca 1945 r. opuścił szpital obozowy, przebywając następnie w ośrodku polskim w Freimann.

5 sierpnia 1945 r.  udał się do pracy duszpasterskiej w ośrodku polskim w Norymberdze (lipiec - październik 1945), a następnie do Coburga, gdzie był kapelanem szpitalnym.

W końcu kwietnia 1946 r. ks. Kazimierz Hamerszmit powrócił do Polski. 10 maja tegoż roku został wikariuszem parafii w Zambrowie, a od 1 lipca parafii w Grajewie. Następnie od 1 października przeniesiono go do Ostrołęki, a wkrótce do Augustowa.

12 października 1948 decyzją bp. Stanisława Kostki Łukomskiego został mianowany sekretarzem Kurii Diecezjalnej w Łomży, ale 4 października tegoż roku zrezygnował z tej funkcji tłumacząc to stanem zdrowia.

Od 14 sierpnia 1959 r. został wikariuszem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach, a następnie 10 sierpnia 1966 r. został mianowany proboszczem parafii św. Aleksandra, pełniąc ponadto od 23 marca 1985 r. obowiązki dziekana.

W Suwałkach Ks. Kazimierz Hamerszmit pracował 37 lat. Żył skromnie ograniczając swoje potrzeby materialne do niezbędnego minimum. Pieniądze otrzymane, jako odszkodowanie, za przeprowadzane na nim doświadczenia przeznaczył na odnowę organów w kościele świętych Piotra i Pawła, wstawienie witraży w oknie konkatedry św. Aleksandra i budowę kościoła Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach.

Ks. Kazimierz Hamerszmit służył niestrudzenie posługą kapłańską w konfesjonale, pomagał materialnie chorym i potrzebującym, wspierał działalność NSZZ "Solidarność", podczas stanu wojennego pomagał w przechowywaniu podziemnych wydawnictw, drukowaniu ulotek, organizowaniu wieczorów poetyckich, koncertów czy wykładów. Był opiekunem duchowym osób internowanych w ośrodku odosobnienia w Suwałkach. Wielokrotnie celebrował dla nich uroczyste msze święte za Ojczyznę, wygłaszając okolicznościowe kazania.

Był niestrudzonym organizatorem, działaczem społecznym i budowniczym obiektów sakralnych i dobrodziejem Dzieła Salezjańskiego w Suwałkach.

Zmarł 5 lutego 1996 r. w szpitalu w Suwałkach. Został pochowany zgodnie z wolą wyrażoną w testamencie w krypcie kaplicy cmentarnej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach.

W 2010 roku biskup ełcki wydał edykt przygotowujący do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Kazimierza Hamerszmita.


opr. Mirosław Hartung

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 554053