INFORMACJE parafialne
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W środę 14 września br., w przypadające na ten dzień Święto Podwyższenia Krzyża, tradycyjnie już ulicami naszej Parafii przeszła procesja Drogi Krzyżowej.
Nabożeństwo rozpoczęło się bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Wiesława Jakowczyka.

Z Kościoła został wyniesiony duży, kilkumetrowy krzyż, który na swoje ramiona brali kolejno: ojcowie, matki i przedstawiciele poszczególnych grup funkcjonujących w Parafii.
Za nim ze świecami i lampionami w dłoniach podążały rzesze wiernych.
Rozważania do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej przygotował i poprowadził Ks. Wiesław Jakowczyk.
Modlitwie towarzyszył śpiew pieśni.
Nabożeństwo zakończyło się w Kościele Błogosławieństwem udzielonym przez Ks. Wiesława Jakowczyka.

Święto Podwyższenia Krzyża przypomina nam i uobecnia wywyższenie Chrystusa na Krzyżu.
Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział: "jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne" (J 3,14-15).

Zbawcze wywyższenie Syna Bożego na Krzyżu ma swe odwieczne źródło w miłości. Jest to miłość Ojca, który posyła Syna, daje Syna dla zbawienia świata. Jest to równocześnie miłość Syna, który nie potępia świata, ale daje siebie z miłości Ojcu dla zbawienia świata.

Jan Paweł II w  Homilii podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach  w dniu 17.08.2002 roku powiedział: "Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem [...]. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka".

Od Krzyża Pańskiego rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas Łaski - czas Zbawienia.
Krzyż zwycięża, panuje, oddala wszelkie grzechy i przywraca światu zbawienie.
W jednej z pieśni śpiewamy: kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie.
Tradycja kultu Krzyża Świętego sięga początków chrześcijaństwa.

Szczególnym nabożeństwem do Krzyża wyróżniała się św. Helena, matka cesarza Konstantyna I Wielkiego. To właśnie jej przypisuje tradycja odnalezienie w 326 roku Krzyża, "na którym zawisło Zbawienie świata".

Na pamiątkę odnalezienia drzewa Krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, w Jerozolimie zbudowano na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża.  Uroczyste poświęcenie obydwu bazylik odbyło się 13 września 335 roku.  Od tego czasu obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września. I tak jest do dzisiaj.

W Polsce kult Krzyża Świętego sięga czasów najdawniejszych, czego przykładem są liczne wezwania nadawane kościołom, nazwy miejscowości, sanktuaria, z których współcześnie najbardziej znane jest sanktuarium Świętego Krzyża w Górach Świętokrzyskich na Łysej Górze. Tu w Klasztorze Misjonarzy Oblatów  Maryi Niepokalanej są przechowywane relikwie Krzyża Świętego podarowane przez św. Emeryka (zm. 1031), syna św. Stefana, króla Węgier.

Wiekowa pobożność ludu polskiego wznosiła przy ulicach i drogach publicznych liczne krzyże i figury. Świadczą one o głębokiej i żywej wierze naszych przodków, przypominają nam Wszechobecność Bożą, wznoszą myśl naszą ku rzeczom świętym. Ponadto krzyże ustawiano na początku i na końcu wsi, by były zaporą dla złego.

Znak krzyża  kreśli się na czole dziecka podczas liturgii chrztu św., przy sakramencie bierzmowania, krzyżem błogosławi się nowożeńców i krzyż wkłada się w dłonie zmarłego, stoi on też na mogiłach. Jest on najbardziej rozpowszechnionym elementem polskiego krajobrazu. Nierozdzielnie łączy się z sakralną architekturą i zdobi mieszkania wszystkich katolickich domów.

Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. w swoim przemówieniu w Nowej Hucie powiedział: "Tam, gdzie stawia się Krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o Zbawieniu człowieka przez Miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja."

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.

Mirosław Hartung

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 554060