INFORMACJE parafialne
140 lat Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników

9 maja 2016 roku w Kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach została odprawiona Msza Święta dziękczynna za 140 lat istnienia Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.

Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Proboszcz Parafii i Dyrektor miejscowej Wspólnoty Salezjanów ks. Marek Borysiak SDB.
Podczas Mszy Świętej  miało miejsce odnowienie przez Salezjanki Współpracownice i Salezjanów Współpracowników przyrzeczeń, jakie złożyli w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia.

Po Mszy w Domu Księży Salezjanów odbyło się braterskie spotkanie, podczas którego współpracownicy dzielili się swoimi doświadczeniami i wyrażali radość z przynależności do Rodziny Salezjańskiej.

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników jest świecką gałęzią Rodziny Salezjańskiej. Powstało 9.V.1876 r. wraz z zatwierdzeniem przez Stolicę Apostolską jego regulaminu, zredagowanego przez ks. Bosko.
Zadaniem Stowarzyszenia jest realizacja charyzmatu salezjańskiego w życiu świeckim oraz promowanie systemu prewencyjnego w wychowywaniu młodzieży.
Zwierzchnikiem Stowarzyszenia jest przełożony generalny Towarzystwa Salezjańskiego ks. Ángel Fernández Artime. Jest on X następcą księdza Bosko i w Stowarzyszeniu spełnia funkcję najwyższego Moderatora.
Stowarzyszenie posiada strukturę elastyczną i funkcjonalną, złożoną z trzech poziomów: lokalnego, prowincjalnego i światowego.
Podstawową komórką rzeczywistości stowarzyszeniowej jest Centrum lokalne SSW, działające przy konkretnej Parafii lub przy dziełach prowadzonych przez księży salezjanów bądź siostry salezjanki. Centra lokalne organizują się w prowincje. W Polsce są cztery prowincje: krakowska, warszawska, pilska i wrocławska.

Salezjanki Współpracownice i Salezjanie Współpracownicy swoje posłannictwo realizują poprzez dawanie świadectwa wiary w codziennych sytuacjach życia i pracy oraz zaangażowanie apostolskie, społeczne i misyjne. Dbają o osobistą formację, wzrost i rozwój Stowarzyszenia i poszczególnych jego członków. Biorą udział w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach i dniach skupienia. Drogę wierności charyzmatowi św. Jana Bosko odnajdują w odnowionym Programie Życia Apostolskiego i Karcie Tożsamości Charyzmatycznej Rodziny Salezjańskiej. W oparciu o tematyczne konferencje współpracownicy pogłębiają znajomość księdza Bosko i szerzą kult Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Wspomagają Dzieła Księdza Bosko prowadzone w parafiach salezjańskich. Angażują się w działalność grup, ruchów i wspólnot działających w Parafii. Troszczą się o więzi jedności i komunii ze wszystkimi grupami Rodziny Salezjańskiej. Utrzymują też kontakty z grupami Rodziny Salezjańskiej na wyższych szczeblach. Każdego roku odnawiają przyrzeczenia. Salezjanie Współpracownicy pomagają przy organizacji świąt i uroczystości.

W Parafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach pierwsi współpracownicy salezjańscy pojawili się w latach osiemdziesiątych i byli formowani na spotkaniach comiesięcznych w oparciu o ?Zeszyty formacyjne?. Na co dzień pomagali przy budowie kościoła, pełnili dyżury w Oratorium św. Jana Bosko i odwiedzali chorych.
Centrum Lokalne Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach zostało utworzone w 1985 roku jako Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich i w tym samym roku odbyły się pierwsze przyrzeczenia.
Stowarzyszenie systematycznie się rozwijało. Z roku na rok przybywało nowych członków i aspirantów.
Od dnia powstania Centrum Lokalnego SSW do chwili obecnej przyrzeczenia złożyło łącznie 60 osób. Średnia wieku wynosi 55 lat. Wszyscy oni czują się wezwani na różne sposoby do uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia. Młodzi, pełni dynamizmu, wnoszą swój młodzieńczy zapał, wrażliwość i twórczą zdolność, angażując się w Oratorium i Liturgicznej Służbie Ołtarza; dorośli dają świadectwo życia rodzinnego i działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz dobra wspólnego; ci zaś, którzy nie mogą czynnie zaangażować się w działalność wychowawczą i duszpasterską ofiarują dar swojego cierpienia i modlitwy.
Ponadto Współpracownicy w Parafii roznoszą opłatki, współuczestniczą w akcji zimowego i letniego wypoczynku, współorganizują turnieje, festyny, wyjścia dzieci i młodzieży do AQUAPARKU, imprezy dla całych rodzin oraz pomagają w organizacji pielgrzymek i różnych form wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Piszą projekty i pomagają zdobywać fundusze na cele młodzieżowe. Sprawują opiekę podczas zajęć nad dziećmi w Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej im. św. Dominika Savio oraz nad młodzieżą Salosu. Włączają się w organizację miejskiej Drogi Krzyżowej i Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach Miast Świata oraz w inne przedsięwzięcia. W sposób odpowiedni do swoich warunków i konkretnych możliwości, pracują dla dobra Parafii, Kościoła i społeczeństwa.

Odpowiedzialnym z ramienia Salezjanów za wspólnotę SSW w Parafii jest obecnie ksiądz  Proboszcz Marek Borysiak. Pełni on posługę kierownika duchowego, wychowawczego i duszpasterskiego oraz czuwa nad rozwojem i wzrostem współpracowników w charyzmacie salezjańskim.
Dla zapewnienia animacji Stowarzyszenia i bardziej skutecznego apostolstwa Salezjanów Współpracowników, w ostatnim dniu każdego miesiąca, po Mszy Świętej o godzinie 18:00 w domu parafialnym odbywają się spotkania. Serdecznie Zapraszamy!

Mirosław HARTUNG

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 554056