INFORMACJE parafialne
Święty Jan Bosko w Suwałkach

Suwałki były kolejnym przystankiem na mapie peregrynacji relikwii św. Jana Bosko w Polsce.  Niezwykły gość do grodu nad Czarną Hańczą  zawitał, tuż po Bożym Ciele, w piątek 31 maja 2013 roku o godz. 15:15. Z utęsknieniem od wczesnych godzin popołudniowych oczekiwali  Go przy pierwszej kaplicy parafialnej licznie zgromadzeni wierni ze swoim proboszczem ks. Jerzym Gabrychem oraz Moderatorem Miasta Ks. Prał. Jaremą Sykulskim, aby w orszaku procesyjnym uroczyście wprowadzić ks. Bosko do Kościoła Matki Bożej  Miłosierdzia. Zanim jednak relikwie zostały wprowadzone do świątyni,  dzieci z Salezjańskiej Świetlicy i młodzież oratoryjna na schodach powitała Świętego Wychowawcę z Turynu śpiewem i tańcem. Dzieła powitania dopełnił modlitwą Ksiądz Proboszcz  J. Gabrych .

Po oddaniu czci relikwiom, w Kościele rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  ks. inspektor Sławomir Łubian. Na liturgii zgromadziły się tłumy wiernych i wszystkie grupy Rodziny Salezjańskiej. Uczestniczyli w niej również Moderator   Miasta ks. Prał. Jarema Sykulski, kapłani z innych parafii oraz duszpasterze i wierni z Wilna i Kowna na Litwie.

O godz. 18:00 podczas kolejnej Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Ks.  Biskupa Romualda Kamińskiego, suwalska młodzież w obecności Księdza Bosko przyjęła sakrament Bierzmowania.

Grupa teatralna z Wilna, w strojach wprost ze średniowiecza, baśniową opowieścią wprowadziła zgromadzonych wiernych w rozważanie o wierze oraz zachęciła do modlitwy pełnej wiary.

Podczas wieczornego czuwania przy relikwiach wierni wyrażali wdzięczność Bogu za Dar obecności  Ks. Bosko i za Jego wstawiennictwem modlili się o Ducha wiary i poznania, Ducha dobroci i wielkoduszności,  Ducha miłości i jedności oraz o rozkwit nowych, świętych powołań do Rodziny Salezjańskiej. Prosili, by Święty Jan Bosko został z nami i nadal kontynuował  i rozwijał swoje dzieło  oraz  wyjednywał potrzebne łaski.

W czasie  Apelu Jasnogórskiego salezjańska młodzież zaprosiła do tej modlitwy Mistrzynię Księdza Bosko ? Maryję, wyśpiewując dziękczynienie za Maryję Wspomożycielkę.  To Ona uczyła go iść drogą wiary, to Ją polecał swoim wychowankom jako doskonałą Przewodniczkę na drogach życia. W modlitwie i śpiewie zgromadzeni wokół ks. Bosko,  przez ręce Wspomożycielki zawierzyli  Bogu siebie samych i swoich bliskich.

W atmosferze skupienia i modlitwy, czuwano przy ks. Bosko do późnych godzin nocnych.

Następnego dnia podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 8:00 pod przewodnictwem Ks. Dr. Andrzeja Wujka, Inspektora Nominata,  trzech nowych aspirantów: Beata Osińska, Władysława Sznajder i Rafał Chartowski złożyło przyrzeczenia i  zostało przyjętych do grona Salezjanów Współpracowników.  Natomiast pozostali Salezjanie Współpracownicy w obecności Ks. Bosko odnowili swoje przyrzeczenia.

Przez cały czas pobytu relikwii w Suwałkach, tysiące ludzi przybywało na spotkanie ze Świętym Wychowawcą i Nauczycielem Młodzieży.

O godz. 9:30 nastąpiło pożegnanie relikwii Świętego Jana Bosko, które wyruszyły w dalszą drogę do Sępopola, Tolkmicka i Olsztyna.  Wierni skandowali: Księże Bosko zostań z nami! Zostań z nami! Zostań z nami!? Modlitwy, śpiewy , owacje, kwiaty, a przede wszystkim radość ze spotkania, z pewnością poruszyły serce Ojca i Nauczyciela młodzieży.

I choć relikwie odjechały, to jednak Duch Św. Jana Bosko pozostał i towarzyszył przez cały dzień podczas dorocznego festynu rodzinnego pod nazwą "Rodzinne Święto Radości".   Ks. Proboszcz Jerzy Gabrychks. Tomek Pełszyk z młodzieżą  oratoryjną, harcerzami i Salezjanami Współpracownikami  przygotowali liczne atrakcje. Były konkursy, pokazy,  rozgrywki sportowe, loteria fantowa, stoiska z ciastami i napojami oraz grochówka z pielgrzymkowej kuchni. Swoje stoiska miała też Policja i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Niezwykłych emocji dostarczył mecz piłkarski: Księża i Salezjanie współpracownicy kontra Ministranci, który zakończył się zwycięstwem tych pierwszych w stosunku 7 : 3.

Podsumowania zmagań i konkursów oraz wręczenia pucharów, nagród i upominków dokonał Ks. Proboszcz Jerzy Gabrych.

Mirosław HartungTu znajdziesz zdjęcie z wydarzenia >>>

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569100