INFORMACJE parafialne
Świetlica przeprowadziła się do nowych pomieszczeń

W czwartek 25 kwietnia 2013 roku Inspektor Nominat, Ks. Dr Andrzej Wujek dokonał poświęcenia nowych pomieszczeń na potrzeby Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej im. Św. Dominika Savio w Suwałkach.

Na tę uroczystość oprócz Księdza Inspektora i Ks. Ekonoma Grzegorza Borysiaka, licznie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: Księża Salezjanie, Współpracownicy Salezjańscy, Dyrektorzy, Nauczyciele, Kadra opiekuńczo - wychowawcza Świetlicy, Animatorzy, dzieci i młodzież oraz ich rodzice. Wszystkich przybyłych gorąco powitał Ks. Proboszcz Jerzy Gabrych.

Najpierw w pomieszczeniach Oratorium Św. Jana Bosko odbyła się Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił dostojny Gość - ks. Dr A. Wujek.

Po Eucharystii, w Sali Teatralnej zaprezentowały się dzieci z Salezjańskiej Świetlicy. Mogliśmy ich podziwiać w występie słowno-muzycznym, przygotowanym pod kierunkiem pani Elżbiety Sznajder, koordynator SSW w naszej Parafii.

Następnie wszyscy udali się na II piętro, gdzie Ks. Inspektor A. Wujek poświęcił nowe, pachnące jeszcze farbą pomieszczenia, a wśród nich 2 pokoje dziennego pobytu, korytarze, obszerną kuchnię z jadalnią oraz zaplecze sanitarne. Po czym nastąpiło ich zwiedzanie. Wszyscy, łącznie z dziećmi nie kryli podziwu i zachwytu. Teraz rzeczywiście społeczność Świetlicy będzie miała wspaniałe warunki do zabawy i odpoczynku. Jest też wyznaczone miejsce na odrabianie prac domowych. Remont i modernizację pomieszczeń z przebudową ścian, wymianą podłóg i stolarki drzwiowej oraz wykonaniem niezbędnych mebli, w profesjonalny sposób przeprowadził pan Andrzej Radziszewski.

Ks. Tomasz Pełszyk, Kierownik Stowarzyszenia Oratorium Św. Jana Bosko (organu prowadzącego Świetlicę) wyraził wdzięczność Ks. Inspektorowi, Księdzu Proboszczowi, Kadrze opiekuńczo - wychowawczej i wszystkim dobrodziejom za trud i wysiłek oraz osobiste zaangażowanie. Wręczył też specjalnie przygotowane na tę okoliczność dyplomy z podziękowaniem.

Nie sposób wyobrazić naszej Parafii, bez Świetlicy, która rzeczywiście służy nam wszystkim. Na co dzień możemy zaobserwować, jak siła serca oraz aktywna i twórcza postawa dorosłych wpływa na panującą atmosferę i znajduje uznanie w oczach wychowanków i ich rodziców. Dobry klimat to przede wszystkim zasługa Proboszcza Ks. Jerzego Gabrycha i Księży Salezjanów pracujących w Parafii, a także kadry opiekuńczo - wychowawczej Świetlicy w osobach: Ks. Tomka Pełszyka, Magdy Mazo, Beaty Osińskiej, Elżbiety Sznajder, Alicji Staszewskiej, Małgorzaty Osowskiej, Mirosława Hartunga, Ireny Kwiatkowskiej, Eweliny Guzewicz, Animatorów oraz Rodziców i samych dzieci. Wszyscy oni przyczyniają się bowiem w równym stopniu do podnoszenia "temperatury" wzajemnych relacji.

Mirosław HARTUNGLINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 569101