GRUPY parafialne
SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY

Cała grupa liczy łącznie 49 osób. Spotkania Współpracowników odbywają się w ostatnim dniu każdego miesiąca, bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy. Wszyscy są bowiem wezwani na różne sposoby do uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia. Młodzi, pełni dynamizmu, mogą wnieść swój młodzieńczy zapał, wrażliwość i twórczą zdolność; dorośli mają możliwość dawania świadectwa życia rodzinnego i działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz dobra wspólnego; ci zaś, którzy nie mogą czynnie zaangażować się w działalność wychowawczą i duszpasterską mogą ofiarować dar swojego cierpienia i modlitwy.



Rada Centrum Lokalnego

Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach na lata 2016 - 2019

1. Mirosław HARTUNG - Koordynator
e-mail: hartung@vp.pl

2. Barbara OLENKIEWICZ - Zastępca Koordynatora

3. Teresa SZYŁAK - Sekretarz

4. Leontyna TYLENDA - Administrator

5. Eugenia STULGIS - Radca ds. Formacji i Modlitwy

6. Ks. Marek GRYN - Delegat Lokalny SDB 


HISTORIA CENTRUM LOKALNEGO STOWARZYSZENIA SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH

Część I

Salezjanie w Suwałkach pracują od 1979 roku. Dzieło w tym mieście tworzyli od podstaw. Najpierw na Osiedlu Północ zbudowali Kaplicę pw. Matki Bożej Miłosierdzia i Dom Zakonny pw. bł. Michała Rua, który został erygowany 26 listopada 1981 roku. Na bazie tych obiektów Salezjanie podjęli szeroko zakrojoną działalność duszpasterską. W 1981 roku Księża uzyskali zgodę ówczesnych władz na budowę kościoła. 1 stycznia 1984 roku Ośrodek Duszpasterski p. w. Matki Bożej Miłosierdzia stał się samodzielną jednostką. 27 października 1985 roku na ołtarzu w kaplicy pojawił się obraz Matki Bożej Miłosierdzia namalowany na desce dębowej o wymiarach 2 x 1,6 m przez ks. Wincentego Kiliana, SDB z Lutomierska. W dniu 1 czerwca 1988 roku została erygowana Parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Konsekracji nowo wybudowanego Kościoła w dniu 24 maja 2000 roku dokonał abp Wojciech Ziemba.

Kolejnymi Proboszczami i budowniczymi Parafii, od początku jej powstania byli:

 1. Ks. Stanisław Nurkowski - od 1 sierpnia 1979 roku do 31 lipca 1988 roku
 2. Ks. Zenon Jakuboszczak - od 1 sierpnia 1988 roku do 31 lipca 1994 roku
 3. Ks.  Ludwik Kaliński - od 1 sierpnia 1994 roku do 31 lipca 2000 roku
 4. Ks. Stanisław Koronkiewicz - od 1 sierpnia 2000 roku do 31 lipca 2006 roku
 5. Ks. Jerzy Gabrych - od 1 sierpnia 2006 roku do 30 lipca 2013 roku
 6. Ks. Tadeusz Niewęgłowski jako administrator - od 1 września 2013 roku do 31 lipca 2014 roku
 7. Ks. Marek Borysiak - od 1 sierpnia 2014  roku do chwili obecnej.

To oni tworzyli i rozwijali Dzieło Salezjańskie w Suwałkach, a także inicjowali powstawanie kolejnych grup, ruchów i stowarzyszeń działających w Parafii.

Pierwsi współpracownicy salezjańscy pojawili się w latach osiemdziesiątych i byli formowani na spotkaniach comiesięcznych w oparciu o "Zeszyty formacyjne". Na co dzień pomagali przy budowie kościoła, pełnili dyżury w Oratorium św. Jana Bosko i odwiedzali chorych.

Centrum Lokalne Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach zostało utworzone w 1985 roku jako Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich i w tym samym roku odbyły się pierwsze przyrzeczenia.

W 1985 roku przyrzeczenia składały następujące osoby:

 1. Boguszewski Władysław
 2. Ciszewski Adam Jan
 3. Dąbrowska Adela
 4. Dąbrowski Ludwik
 5. Hołdyńska Marianna
 6. Truchan Anna
 7. Wiszyński Józef
 8. Zajączkowski Marek

  Delegaci Lokalni SSW:
 1. Ks. Stanisław Nurkowski - od stycznia 1985 roku do 31 lipca 1986 roku
 2. Ks. Feliks Cieplik - od  1 sierpnia 1986 roku do 31 lipca 1989 roku
 3. Ks. Franciszek Socha - od 1 sierpnia 1989 roku do 31 lipca 1993 roku
 4. Ks. Sylwester Groń - od 1 sierpnia 1993 do 31 lipca 1996 roku
 5. Ks. Marek Olechnowicz - od 1 września 1996 roku do 31 lipca 1999 r.
 6. Ks. Ludwik Kaliński - od 1 września 1999  do 31 lipca 2000 roku
 7. Ks. Franciszek Zaniewski - od 1 sierpnia 2000 roku do 31 lipca 2002 roku
 8. Ks. Henryk Kulaszewicz - od 1 sierpnia 2002 roku do 15 maja 2009 roku
 9. Ks. Jerzy Gabrych - od 16 maja 2009 roku do 31 lipca 2014 roku
 10. Ks. Marek Borysiak - od 1 sierpnia 2014 roku do 31 lipca 2020.
 11. ks. Marek Gryn - od 1 sierpnia 2020 

  Koordynatorzy Centrum Lokalnego SSW:
 1. Józef Wiszyński - od  stycznia 1985 roku do końca 1992 roku
 2. Mirosława Gwiazdowska - od stycznia 1993 roku do końca 1999 roku
 3. Eugenia Stulgis - od stycznia 2000 roku do kwietnia 2007 roku
 4. Mirosław Hartung -  od 16 kwietnia 2007 roku do 1 marca 2010 roku
 5. Elżbieta Sznajder -  od 1 marca 2010 roku do 29 lutego 2016 roku
 6. Mirosław Hartung - od 29 lutego 2016 roku  do chwili obecnej.

Przyrzeczenia, od dnia powstania Centrum Lokalnego SSW przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach do chwili obecnej, to jest do dnia 31 marca 2016 roku, złożyło łącznie 60 osób, w tym 2, to osoby zmarłe.

Część II

Salezjanie Współpracownicy swoje posłannictwo realizują w codziennych sytuacjach życia i pracy poprzez dawanie świadectwa wiary oraz zaangażowanie apostolskie, społeczne i misyjne. Dbają o osobistą formację, wzrost i rozwój Stowarzyszenia i poszczególnych jego członków. Drogę wierności charyzmatowi św. Jana Bosko odnajdują w odnowionym Programie Życia Apostolskiego i Karcie Tożsamości Charyzmatycznej Rodziny Salezjańskiej.  Salezjanki Współpracownice i Salezjanie Współpracownicy biorą udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach i dniach skupienia. W oparciu o tematyczne konferencje przygotowywane przez Ks. Henryka Bonkowskiego, Delegata Prowincjalnego SSW, pogłębiają znajomość księdza Bosko i szerzą kult Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Odmawiają modlitwę różańcową w intencji nowych powołań salezjańskich oraz o wierność i wytrwałość Salezjanów Współpracowników. Angażując się w działalność grup, ruchów i wspólnot Współpracownicy wspomagają Dzieło Księdza Bosko prowadzone przez Księży Salezjanów w Parafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Troszczą się o więzi jedności i komunii ze wszystkimi grupami Rodziny Salezjańskiej. Utrzymują też kontakty z grupami Rodziny Salezjańskiej na wyższych szczeblach. Każdego roku odnawiają przyrzeczenia. Salezjanie Współpracownicy pomagają przy organizacji świąt i uroczystości. Roznoszą opłatki w Parafii. Współuczestniczą w akcji zimowego i letniego wypoczynku, w organizacji turniejów, festynów, wyjść do AQUAPARKU, imprez dla całych rodzin oraz różnych form wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Piszą projekty i pomagają zdobywać fundusze na cele młodzieżowe. Sprawują opiekę podczas zajęć nad dziećmi w Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej im. św. Dominika Savio oraz nad młodzieżą Salosu. Włączają się w organizację miejskiej Drogi Krzyżowej i Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach Miast Świata oraz w inne przedsięwzięcia. W sposób odpowiedni do swoich warunków i konkretnych możliwości, pracują dla dobra Parafii, Kościoła i społeczeństwa.

Z ważniejszych wydarzeń należy wymienić:

- Udział w czuwaniu i innych zdarzeniach związanych peregrynacją Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszej Parafii (5 - 7 maja 2005 roku).
- Autokarową pielgrzymkę śladami Papieża Benedykta XVI do Niemiec i Rzymu w dniach 28 lipca - 10 sierpnia 2006 roku, która przebiegała pod hasłem: "Duch daje życie".
- Zimowy obóz formacyjny dla ministrantów i współpracowników salezjańskich w Różanymstoku (29 stycznia - 4 luty 2007roku).
- Rajd rowerowy "Śladami Jana Pawła II" zorganizowany w dniach 7 - 9 czerwca 2007 roku na trasie Suwałki - eszczewo - Wigry dla upamiętnienia wizyty Ojca Świętego w Diecezji Ełckiej.
- Rejs Statkiem po Jeziorach Augustowskich oraz autokarowa wycieczka po terenie Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny dla Salezjanów Współpracowników, przebywających na wczasorekolekcjach w Różanymstoku (28 lipca 2007 roku).
- Pielgrzymkę autokarową szlakiem placówek salezjańskich na trasie Suwałki - Olsztyn - Ostróda - Gdańsk - umia - Słupsk - Szczecin - Piła - Ląd (30 lipca - 11 sierpnia 2007 roku).
- Udział w czuwaniu i innych wydarzeniach związanych z peregrynacją Relikwii Św. Dominika Savio w Parafii (11 - 12 września 2007 roku).
- Współudział w organizacji kolejnych edycji dorocznego festynu pod nazwą "Rodzinne Święto Radości" (na przełomie maja i czerwca każdego roku).
- Zorganizowanie w Parafii Regionalnych Dni Skupienia dla SSW regionu północno - wschodniej Polski (13 - 14 grudnia 2008 r).
- Przygotowanie przez wspólnotę SSW i młodzież programu muzyczno - poetyckiego "Miłość mi wszystko wyjaśniła", który został zaprezentowany w dniu 31 stycznia 2009 roku dla ogółu wiernych.
- Współorganizacja obozu formacyjnego dla SSW i ministrantów w Łodzi - Wodna (2 - 7 luty 2009 roku).
- Udział członków SSW w Kongresie ku czci Maryi Wspomożycielki Wiernych w Różanymstoku (16 - 17 maja 2009 roku).
- Organizację spływów kajakowych rzeką Czarna Hańcza dla uczczenia kolejnych rocznic pobytu Papieża Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej i na Ziemi Suwalskiej ( piątek po Bożym Ciele każdego roku).
- Obóz formacyjno - wypoczynkowy dla grupy Ministrantów i SSW w Oświęcimiu (27 lipca - 9 sierpnia 2009 roku).
- Udział w Inspektorialnym Spotkaniu Animatoów w Sępopolu, które przebiegało pod hasłem: "Salezjanie Współpracownicy w Służbie młodzieży" (10 ? 13 listopada 2009 roku).
- Udział grupy współpracowników w Kursie "Emaus" w Kutnie Woźniakowie, przeprowadzonym  przez Ks. Marka Kędzierskiego z grupą ewangelizacyjną z Berlina (5 - 7 marca 2010 roku).
- Pomoc w organizacji V Inspektorialnego Spotkania Animatorów, które w dniach 30 kwietnia - 3 maja 2010 roku odbyło się w Suwałkach.
- Organizację w Suwałkach Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej (11 - 12 czerwca 2010 roku).
- Przygotowanie i prezentacja na Familiadzie Salezjańskiej w Sokołowie Podlaskim Programu ku czci św. Stanisława Kostki  "Jak wygrać życie" (18 - 19 września 2010 roku).
- Organizację Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu, które odbyły się w dniach 20 - 30 stycznia 2011 roku w Suwałkach.
- Pielgrzymkę SSW do Rzymu na Beatyfikację Jana Pawła II (29kwietnia - 1 maja 2011 roku).
- Udział w dniach Skupienia SSW w Szczyrku (23 - 26 czerwca 20011 roku).
- Obóz dla ministrantów w Ostródzie (30 lipca - 8 sierpnia 2011 roku).
- Udział przedstawiciela wspólnoty w spotkaniu Konsulty Salezjanów Współpracowników Regionu Europy Centralnej i Wschodniej, które w dniach 14 - 16 października 2011 roku odbyło się na Słowacji w Ružomberoku
- Pielgrzymkę SSW do Sokółki i Różanegostoku w dniu 13 października 2012 roku.
- Udział przedstawiciela Wspólnoty w Kongresie Światowym SSW w Rzymie (8 - 11 listopada 20012 roku).
- Organizację wyjazdu i udział SSW w Ogólnopolskim Czuwaniu Rodziny Salezjańskiej na Jasnej Górze ( 8 grudnia 2012 roku).
- Udział w rekolekcjach SSW w Różanymstoku (8 -10 marca 2013 roku).
- Udział w wydarzeniach związanych z Peregrynacją relikwii św. Jana Bosko w Parafii (31 maja - 1 czerwca 2013 roku)
- Udział w Krajowym Kongresie SSW we Wrocławiu (29 - 30 czerwca 2013 roku).
- Organizację obozu formacyjnego dla grupy Ministrantów i SSW w Soczewce koło Płocka (28 lipca 3 sierpnia 2013 roku).
- Udział przedstawiciela Wspólnoty w Konsulcie SSW Regionu Europa Środkowa i Wschodnia na Węgrzech (13 - 5 września 2013 roku).
- Udział w Kongresie ku czci Wspomożycielki Wiernych w Sokołowie Podlaskim (21 września 2013 roku).
- Udział w czuwaniu i wydarzeniach związanych z Peregrynacją Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Parafii (5 - 6 października 2013 roku).
- Pielgrzymkę na Jasną Górę  i udział w dziękczynieniu Rodziny Salezjańskiej za księdza Bosko oraz  odsłonięciu tablicy poświęconej Kardynałowi Augustowi Hlondowi (26 października 2013 roku).
- Udział w rekolekcjach wielkopostnych SSW w Kutnie Woźniakowie (14 - 16 marca 2014 roku).
- Organizację obozu ministranckiego w Warszawie (27 lipca - 2 sierpnia 2014 roku).
- Udział SSW i młodzieży w Familiadzie Salezjańskiej w Ostródzie (6 - 7 września 2014 roku).
- Udział przedstawiciela Wspólnoty w Kongresie SSW Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanym w Krakowie (19 - 21 września 2014 roku).
- Udział w rekolekcjach wielkopostnych SSW w Kutnie Woźniakowie (6 - 8 marca 2015 roku).
- Udział z młodzieżą ministrancką w Dominikaliach zorganizowanych w dniach 8 - 10 maja 2015 roku w Ostródzie.
- Udział przedstawicieli naszej Wspólnoty w spotkaniu formacyjnym  SSW w Sanktuarium  Matki Bożej  Wspomożycielki  Wiernych w Szczyrku (5 - 7 czerwca 2015 roku).
- Organizację wyjazdu i udział w sobotę 13 czerwca 2015 roku z 30 osobową grupą dziecięcą z Suwałk w IV Krajowym Kongresie Misyjnym w Warszawie, który odbył się pod hasłem: "Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału"
- Organizację wyjazdu do Warszawy na  centralne, ogólnopolskie uroczystości jubileuszu 200 -lecia urodzin św. Jana Bosko, Ojca i Nauczyciela młodzieży, założyciela zgromadzeń salezjańskich, które  odbyły się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie.
- Udział w peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży ( Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego - Salus Populi Romani), które  w dniu 23 czerwca 2015 zawitały do Suwałk (powitanie i adoracja symboli ŚDM, koncert ewangelizacyjny, Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, ordynariusz Diecezji Ełckiej,  nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami miasta do Kościoła św. Wojciecha,  przemarsz z symbolami ŚDM "Drogą Światła" do Starego Folwarku, gdzie nad jeziorem Wigry nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przewiezienie symboli do Wigier).
- Pomoc w organizacji i udział w dniach 15 - 24 lipca każdego roku, w kolejnych edycjach Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymki na trasie: Suwałki - Wilno.
- Pomoc w organizacji i przebiegu Obozu formacyjno - wypoczynkowego w Ostródzie dla grupy ministrantów z salezjańskiej Parafii p. w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, który odbył się  w dniach od 3 do 8 sierpnia 2015 roku w Salezjańskim Ośrodku Wypoczynkowym "Dominik" na Kaczorach w Ostródzie.
- Udział w dniach 27 - 28 listopada 2015 roku w Pielgrzymce  "Śladami Jana Pawła II" do Krakowa, Łagiewnik i Wadowic.
- Włączenie się SSW w obchody Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia (8.12.2015 - 20 11.2016 roku), Kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach został ustanowiony Kościołem Stacyjnym.

opr. Mirosław Hartung

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 565331